Yes! Seafood AS skaper merverdier i kunnskapsbygging sammen med fiskeri- og oppdrettsnæringen og bygger videre på Norsk Sjømatsenters kunnskap og verdier

Yes! Seafood AS arbeider med en rekke FoU prosjekter i hele verdikjeden fra fiskeriene og oppdrett av flere fiskearter. Gjennom 19 år har Norsk Sjømatsenter, som nå er blitt Yes! Seafood, opparbeidet et stort kontaktnett innenfor FoU og næring, både nasjonalt og internasjonalt, samt god kjennskap og gode kontakter til det offentlige støtte- og forvaltningsapparatet så vel nasjonalt som internasjonalt. Vi har til sammen koordinert prosjekter med totalrammer over 250 millioner kroner, også i internasjonale nettverk.

Laks på land | 17. september 2020

Digital konferanse

Hva er status, muligheter og utfordringer for Laks på land?

Det er stor interesse for oppdrett av laks i landbaserte systemer. Dette blir andre gang det arrangeres en kunnskapssamling som er fokusert på fisk på land, også helt fram til slakt.

På konferansen Laks på land 13. mai 2019 i Oslo samlet vi 330 deltakere. Deltakerene denne gang vil få fersk oversikter over anlegg som er i drift, og ikke minst de utfordringer næringen har erfart så langt.

Konferansen arrangeres også i 2020 av Yes! Seafood AS, tidl. Norsk Sjømatsenter, og bladet Norsk Fiskerinæring i samarbeid.

Meld deg på her!

Programmet er nå klart. Vi har måttet begrense deltakelsen til 250- så her gjelder det å melde seg på raskt!

Programmet er her!

Kompetanse- og satsingsområder

1

Utvikling av nye arter og produksjonsformer. Også lang erfaring fra laks og fiskerier.

2

Organisering av nettverk og konsortium, særlig på fellestema som restråstoff, miljø og human ernæring.

3

Lang erfaring i FoU- koordinering i EU og Norge.

4

Bidra med kompetanse og støtte til enkeltbedrifter som ønsker å satse på utviklingsprosjekter enten internt eller i samarbeid med forskningsinstitusjoner.

5

Utarbeide og gjennomføre konferanser, kurs og opplæringstilbud for sjømatbedrifter.

6

Bistå bedrifter med registreringsarbeid og bedriftsintern oppfølging. Betre FoU gjennom Skattefunn.

7

Være initiativtaker og prosjektleder for samarbeidsprosjekter mellom sjømatnæring , forskning og forvaltning på innovasjons- og forbedringstema.

Prosjekter

Avslutta prosjekter

Sats marin / Sats på torsk

Nettverket Sats på torsk og senere Sats marint  jobbet fra 1999 for å fremme utviklingen av fangsbasert og oppdrettet torsk. Fortsetter fokus på marine arter som brukes som  rensefisk i lakseoppdrett. Norsk Sjømatsenter koordinerer og formidlier FoU. Nærmere opplysninger: grethe@sjomat.no .

Produksjon av leppefisk

Rensefisk: Det store FHF-støttede prosjektet LeppeProd ble gjennomført  som et samarbeid mellom SINTEF, Nofima, Havforskningsinstituttet, NIFES og NTNU, og med alle de 4 berggyltprodusentene inkludert. Prosjektet dekket sentrale flaskehalser gjennom hele livssyklusen. Nærmere opplysninger: jorgen@sjomat.no eller i FHF.

Kunder og samarbeidspartnere

Kunder og samarbeidspartnere

Om oss

Jørgen Borthen

Daglig leder

Tlf.: +47 951 39 288

Epost: borthen@sjomat.no

Postadresse:
Yes! Seafood
Att: Jørgen Borthen,
Munkebotn 16, 5036 Bergen

Bankkonto: 1506.3365715

Org.nr.: 994750046

Yes! Seafood AS har sin erfaringsbakgrunn innen forskning, forvaltning og næringsutvikling innen fiskeri og oppdrettsnæringen.

 
Kartet dukker opp her.