Norsk Sjømatsenter AS skaper merverdier i kunnskapsbygging sammen med fiskeri- og oppdrettsnæringen og bygger videre på Stiftelsen Norsk Sjømatsenters kunnskap og verdier 

Norsk Sjømatsenter arbeider med en rekke FoU prosjekter i hele verdikjeden fra fiskeriene og oppdrett av flere fiskearter. Gjennom 19 år har Norsk Sjømatsenter opparbeidet et stort kontaktnett innenfor FoU og næring, både nasjonalt og internasjonalt, samt god kjennskap og gode kontakter til det offentlige støtte- og forvaltningsapparatet så vel nasjonalt som internasjonalt.  Norsk Sjømatsenter har til sammen koordinert prosjekter med totalrammer over 250 millioner kroner, også i internasjonale nettverk.

Sats Marint 2018 | 16 - 17 oktober 2018

Hva skjer med oppdrett av torsk ?

Det er ny interesse for oppdrett av torsk, og både gamle og nye aktører planlegger å starte opp igjen.

På Sats Marint den 16. og 17. oktober iår presenteres siste nytt fra utviklingen innen torskeoppdrett, og hvorfor både gamle og nye aktører er på banen igjen.

Konferansen arrangeres i 2018 av Aqkva (se Aqkva.no)

Les mer om programmet og meld deg på

Kompetanse- og satsingsområder

1

Utvikling av nye arter og produksjonsformer. Også lang erfaring fra laks og fiskerier.

2

Organisering av nettverk og konsortium, særlig på fellestema som restråstoff, miljø og human ernæring.

3

Lang erfaring i FoU- koordinering i EU og Norge.

4

Bidra med kompetanse og støtte til enkeltbedrifter som ønsker å satse på utviklingsprosjekter enten internt eller i samarbeid med forskningsinstitusjoner.

5

Utarbeide og gjennomføre konferanser, kurs og opplæringstilbud for sjømatbedrifter.

6

Bistå bedrifter med registreringsarbeid og bedriftsintern oppfølging. Betre FoU gjennom Skattefunn.

7

Være initiativtaker og prosjektleder for samarbeidsprosjekter mellom sjømatnæring , forskning og forvaltning på innovasjons- og forbedringstema.

Prosjekter

Avslutta prosjekter

Produksjon av leppefisk

Rensefisk:  Det store FHF-støttede prosjektet LeppeProd ble gjennomført  som et samarbeid mellom SINTEF, Nofima, Havforskningsinstituttet, NIFES og NTNU, og med alle de 4 berggyltprodusentene inkludert. Prosjektet dekket sentrale flaskehalser gjennom hele livssyklusen. Nærmere opplysninger: jorgen@sjomat.no eller i FHF.

Sats marin/Sats på torsk

 Nettverket Sats på torsk og senere Sats marint  jobbet fra 1999 for å fremme utviklingen av fangsbasert og oppdrettet torsk. Fortsetter fokus på marine arter som brukes som  rensefisk i lakseoppdrett. Norsk Sjømatsenter koordinerer og formidlier FoU. Nærmere opplysninger: grethe@sjomat.no .

Kunder og samarbeidspartnere

Kunder og samarbeidspartnere

Om oss

Norsk Sjømatsenter AS er eid av Grethe Adoff  og Jørgen Borthen, begge med allsidig erfaringsbakgrunn innen  forskning, forvaltning og næringsutvikling innen fiskeri og oppdrettsnæringen. 

Jørgen Borthen - R&D Leader

Telefon: +47 951 39 288

epost: borthen@sjomat.no

Grethe Adoff - Daglig leder

Telefon: +47 915 58 644

epost: grethe@sjomat.no

Kontakt oss

No form to show
Copyright: Norsk Sjømatsenter 2018