Norsk Sjømatsenter AS skaper merverdier i kunnskapsbygging sammen med fiskeri og oppdrettsnæringen og bygger videre på Stiftelsen Norsk Sjømatsenters kunnskap og verdier

Norsk Sjømatsenter arbeider med en rekke FoU prosjekter i hele verdikjeden fra fiskeriene og oppdrett av flere fiskearter. Gjennom 14 år har Norsk Sjømatsenter opparbeidet et stort kontaktnett innenfor FoU og næring, både nasjonalt og internasjonalt, samt god kjennskap og gode kontakter til det offentlige støtte- og forvaltningsapparatet så vel nasjonalt som internasjonalt.  Norsk Sjømatsenter har til sammen koordinert prosjekter med totalrammer over 250 millioner kroner, også i internasjonale nettverk.

Sats Marint 2017

Onsdag 15. mars

09:00 - 10:00

Registrering og kaffe 

10:00 – 12:30 

 

Status over oppdrett av marine arter i Norge og utlandet.  Hvordan legge til rette for vekst av marine arter

Ansvarlig: Grethe Adoff

Oversikt over marint oppdrett i Norge

Grethe Adoff,
Norsk Sjømatsenter

Status berggylt og rognkjeks

Erlend Waatevik, EWA

Satsing på andre  arter enn laks og ørret

Statssekretær Ronny Berg,
Nærings- og fiskeridepartementet

Er det offentlig støtte å hente? Oversikt over pågående prosjekter samt støttemuligheter.

Svein Hallbjørn Steien –
Norges Forskningsråd

Investering i ny business og hvilken krav en gjør til nye selskaper i forhold til finansiering.

Anne Hvistendahl, 
DnB 

Hvem vil satse på fôr til marin fisk

Skretting 

Forutsetning for utvikling av nye marine næringer

Solbjørg Hogstad, Mattilsynet

12:00 – 13:00         Lunsj

 

13:00 – 15:00         Oppdrett av kveite og steinbit

                                Ansvarlig: Birgitta Norberg

 

Kan steinbiten bli en lønnsom oppdrettsart?

Lars Olav Sparboe,
Akvaplan - NIVA

Utfordringer i oppdrett av kveite 

Leif Berg, 
Nordic Halibut

Hva skal til for å oppnå stabil yngelproduksjon? 

 

Børre Erstad,
Sterling White Halibut

Bedre yngelproduksjon med resirkulering

 

Torstein Harboe, Havforskningsinstituttet

Sykdom og helse forskning

 

Sonal Patel, Havforskningsinstituttet

Lys og vitamin A styrer pigmentering og øyevandring hos kveite

Kristin Hamre, 
Nifes

Teknologiutvikling i matfiskoppdrett av kveite

Jan Ove Mollandstø, Aga Marin

 

 

 

Onsdag 15. mars

15:30 – 17:30      Dyrking av alger,               

                             Lill-Ann Gundersen

Nasjonal mikroAlgepilot Mongstad - utvikling av nye verdikjeder fra CO2 til fôr og ingredienser

Hans Kleivdal, 
Uni Research og Universitetet i Bergen

Status forskning og utvikling på dyrking av makroalger

Jorunn Skjermo, 
Sintef Fiskeri og havbruk

Hva kan vi bruke taren til?  Hva kan vi bruke taren til?  “Effects of primary processing on macroalgae biomass for food applications”

 

Pierrick Stévant,

Møreforskning

Erfaringer med kommersiell produksjon av tare

Audun Oddekalv, 
Seaweed AS

Erfaringer med IMTA av laks og tareoppdrett

Céline Monique Odile Rebours, Møreforskning /Tarelaks

 

 

Torsdag 16. mars

 

08:30 – 09:30      Fangstbasert akvakultur, 

                            Ansvarlig: Atle Mortensen

 

Levendelagring av torsk

Bjørn Steinar Sæther, 
Nofima

Levendelagring av kongekrabbe og snøkrabbe

Sten Siikavuopio,
Nofima

Diskusjon:  Muligheter og begrensninger i levendelagring

10:00 – 13:00      Teknologiutvikling i landbasert oppdrett på tvers av artene,

                            Ansvarlig: Jørgen Borthen

 

 

 

 

Status oversikt landbasert oppdrett i Norge– i drift, i planfasen og oversikt teknologileverandører

Jørgen Borthen/ Erlend Waatevik,
Norsk Sjømatsenter

Forskningsbehov, vet vi hvor flaskehalsene er? Hva gjøres?

Vasco Mota, 
CtrlAQUA/Nofima  

Kan landbasert teknologi gi lønnsom produksjon av laks og marine arter?
“gjennomstrømning- eller RAS-anlegg” 

Finn Christian Skjennum,
Njord Salmon AS

 

International experience with landbased production

The Aqua Maof Technology for landbased fish production

Yoav Dagan, 
Aqua Maof 

Jurassic Salmon: Technology for land based salmon

Remigiusz Panicz, West Pomerania University of Technology , Polen

 

Avsluttes med Lunch

 

 

 

Kompetanse- og satsingsområder

1

Utvikling av nye arter og produksjonsformer. Også lang erfaring fra laks og fiskerier.

2

Organisering av nettverk og konsortium, særlig på fellestema som restråstoff, miljø og human ernæring.

3

Lang erfaring i FoU- koordinering i EU og Norge.

4

Bidra med kompetanse og støtte til enkeltbedrifter som ønsker å satse på utviklingsprosjekter enten internt eller i samarbeid med forskningsinstitusjoner.

5

Utarbeide og gjennomføre konferanser, kurs og opplæringstilbud for sjømatbedrifter.

6

Bistå bedrifter med registreringsarbeid og bedriftsintern oppfølging. Betre FoU gjennom Skattefunn.

7

Være initiativtaker og prosjektleder for samarbeidsprosjekter mellom sjømatnæring , forskning og forvaltning på innovasjons- og forbedringstema.

Prosjekter

Avslutta prosjekter

Produksjon av leppefisk

Rensefisk:  Det store FHF-støttede prosjektet LeppeProd ble gjennomført  som et samarbeid mellom SINTEF, Nofima, Havforskningsinstituttet, NIFES og NTNU, og med alle de 4 berggyltprodusentene inkludert. Prosjektet dekket sentrale flaskehalser gjennom hele livssyklusen. Nærmere opplysninger: jorgen@sjomat.no eller i FHF.

Sats marin/Sats på torsk

 Nettverket Sats på torsk og senere Sats marint  jobbet fra 1999 for å fremme utviklingen av fangsbasert og oppdrettet torsk. Fortsetter fokus på marine arter som brukes som  rensefisk i lakseoppdrett. Norsk Sjømatsenter koordinerer og formidlier FoU. Nærmere opplysninger: grethe@sjomat.no .

Kunder og samarbeidspartnere

Kunder og samarbeidspartnere

 
 

Om oss

Norsk Sjømatsenter AS er eid av Grethe Adoff  og Jørgen Borthen, begge med allsidig erfaringsbakgrunn innen  forskning, forvaltning og næringsutvikling innen fiskeri og oppdrettsnæringen. 

Jørgen Borthen - R&D Leader

Telefon: +47 951 39 288

epost: borthen@sjomat.no

Grethe Adoff - Daglig leder

Telefon: +47 915 58 644

epost: grethe@sjomat.no

Kontakt oss

Kontaktskjema

Kontaktskjema
Copyright: Norsk Sjømatsenter 2017